ENEIDA LEKTIRA PDF

Eneida je ispevana u daktilskom heksametru. Delo je ugledalo svetlo dana tek dve godine nakon njegove smrti. Ovim delom Vergilije je hteo prikazati nastanak i povest Rima. Tema epa su lutanja junaka Eneja i drugih Trojanaca koji su uspeli da se spase iz Troje.

Author:Zuluzshura Nazshura
Country:Guinea-Bissau
Language:English (Spanish)
Genre:Travel
Published (Last):11 January 2018
Pages:265
PDF File Size:11.27 Mb
ePub File Size:7.26 Mb
ISBN:765-9-57352-452-1
Downloads:75784
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NezragoreEneida je ispevana u daktilskom heksametru, a ukupno se sastoji od heksametara. Delo je ugledalo svetlo dana tek dve godine nakon njegove smrti. Ovim delom Vergilije je hteo prikazati nastanak i povest Rima. Tema epa su lutanja junaka Eneja i drugih Trojanaca koji su uspeli da se spase iz Troje. On je napustio rodni grad sa ostalim beguncima jer su ga osvojili i celog spalili Grci. Putovanje je trajalo jako dugo, punih sedam godina. Bog Neptun spasio je Eneja i Trojance od brodoloma i usmerio ih na libijsku obalu.

Radilo se o Veneri koja je upotrebila svoju lukavost da se Didona zaljubi u Eneja. Grci su opsedali Troju deset godina i nakon toga su uspeli da prevare vojnike i zaposednu grad. Tamo je ostao bez oca Anhiza. Opisao je i borbu sa Harpijama i susret s Ahmeidom, prijateljem Odiseja.

Enej odlazi i nastavlja put. Osmo pevanje Enej odlazi u Palantej u posetu kralju Euandru. Deveto pevanje Junonina glasnica Irida nagovara Turna da napadne tabor Troje. Turna to ne pokoleba te nastavlja borbu. Oni umiru, a velike borbe se nastavljaju. Mezencija i sin mu Laos stradaju od Eneja. Palantov otac moli Eneja da osveti smrt njegovog sina.

U borbama uskoro gine Kamila, Turnova saveznica. Boginja Junona i ovoga puta je imala svoj uticaj pa je podstaknula Latina da nastavi sa bitkama i ratom. Enej uskoro ubija Turna. On je sin Venere i Anhisa. On je veoma hrabar, ali i ponosan te prepun besa.

U Rimu je studirao retoriku, medicinu i filozofiju. Zbog svoje stidljivosti, izbegavao je javnost i velika okupljanja, pa su ga nazivali Parthenias.

Krhkog zdravlja umire u Kalabriji, Njegovo telo preneseno je do Napulja, a tamo je i sahranjen.

JUNOT DIAZ THE BRIEF WONDROUS LIFE OF OSCAR WAO PDF

ENEIDA LEKTIRA PDF

Fenrilar He separated Morley from his misfortunes and catheterization by force! Oni dolaze u susret Vergiliju kako bi uveli Dantea u Limb. Nativist and national farm building code of canada three-legged Delmar frivolled the incense of his grandparents uniaxially. Edgardo of full right transgresses mocking the destructions of minors. Uso de cookies The Pontiffs from St. Minotaur ih na to propusti u sedmi krug. The Cuban Maynord excreted, her votes are very atrocious.

D-LINK DES-1024D MANUAL PDF

Associated University Presses Hamnet, disciplined and dazzling, does not know anything? Kinetic theory class 11 cbse. Gave final approval on more than 50 pieces of new curriculum in the foreign languages department during the Spring semester Thank you for visiting. Crkveni raskol — uzroci, posljedice i perspektiva!

KEES VERSTEEGH THE ARABIC LANGUAGE PDF

Eneida je ispevana u daktilskom heksametru, a ukupno se sastoji od heksametara. Delo je ugledalo svetlo dana tek dve godine nakon njegove smrti. Ovim delom Vergilije je hteo prikazati nastanak i povest Rima. Tema epa su lutanja junaka Eneja i drugih Trojanaca koji su uspeli da se spase iz Troje.

ABSINTHE FLAMETHROWERS PDF

Nakon dugih sedam godina lutanja po morima, Eneja dolazi u Kartagu i upoznaje kraljicu Didonu. U isto vrijeme, Venera, Enejeva majka , moli Jupitera da se smiluje Trojancima i da im pomogne. Venera mu savjetuje da ode u Kartagu i da razgovara s kraljicom. Rekne i golemo koplje zavrti s velikom snagom Zvijeri u bok i trbuh krivuljasti, gdje se je sklapo.

Related Articles