DEMMINK DOOFPOT PDF

Wikipedia begraaft Rolodex-onderzoek Wikipedia heeft nog geen artikel met de naam "Rolodex-zaak", staat er op Wikipedia. Wie wil weten wat het Rolodex-onderzoek, waarover kort geleden nog zoveel te doen was, precies inhield moet daarover dus niet bij Wikipedia zijn. Zonde van de moeite. Echter, ten tijde van de getuigenverhoren van twee bij het onderzoek betrokken oud-politiemedewerkers die onder ede verklaarden dat de zaak van hogerhand verlinkt was, verscheen ineens de melding Deze pagina is genomineerd voor verwijdering.

Author:Yosar Akinorr
Country:Ecuador
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):4 February 2015
Pages:29
PDF File Size:16.5 Mb
ePub File Size:5.28 Mb
ISBN:338-5-81823-192-1
Downloads:75617
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FecageAdvocaat Turkse jongens wil alsnog rechtszaak Demmink Geen bewijs voor verkrachting, zoals justitie stelt? Van der Plas stelt in een brief aan het gerechtshof in Arnhem dat het Openbaar Ministerie voormalig topambtenaar van het ministerie van Justitie Joris Demmink alsnog moeten dagvaarden voor een openbare terechtzitting om de beschuldigingen van verkrachting van twee minderjarige Turkse jongens te behandelen. Sowieso voor de slachtoffers.

Maar vaak ook te laat om de daders ter verantwoording te roepen. Op een dag komt de waarheid naar buiten, gevolgd door een golf —een tsunami— van verontwaardiging. En na enige tijd keert de rust terug en wordt alles weer zoals het was. Het misbruik in de katholieke kerk? Er is onderzoek geweest, boete gedaan, amen. Prins Bernhard? Niet de werkelijkheid is veranderd, alleen zijn nagedachtenis. En in Engeland is Sir Jimmy Savile postuum het symbool geworden van misbruik, dat in dat land een schaalgrootte kende dat het ego van Savile talloze malen te boven ging.

En waarvan niemand weet of het nu echt verleden tijd is. Het is aan het begin van een nieuw jaar zou iedereen moeten wensen dat de tijd van openheid is aangebroken. Het establishment legt het links en rechts af tegen nieuw geluid, zonder dat het erop lijkt dat daarmee de schandalen tot het verleden behoren. Of denkt u dat Donald Trump, Geert Wilders en hun equivalenten de beerputten zullen openen?

Voor zover ze dat doen, zal het niet verder gaan dan hun eigen belang. Iedere Nederlandse politicus die in het verleden vastberaden was om de Demmink Doofpot open te trekken heeft zich allang het zwijgen laten opleggen.

En niemand wil het risico lopen te worden meegetrokken in het schandaal van een ander. Er blijken maar weinig mensen in invloedrijke kringen te verkeren met een heel schoon geweten. Kinderen die via kindertehuizen en andere staatsinstellingen ter beschikking waren van parlementsleden, adellijke heren en spionnen. Mannen die bescherming genoten van hogerhand en nooit ter verantwoording zijn geroepen voor hun misdaden.

Oud-justitiedirecteuren roepen met Stichting Restore Justice op tot haast met herzieningsverzoek Baybasin De Stichting Restore Justice heeft op 22 november een brandbrief gestuurd aan Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, Mr. Aben, over het herzieningsverzoek in de kwestie Baybasin. In het bestuur van de stichting zitten onder meer econoom Drs.

Jacques van Huet, algemeen en voormalig regionaal directeur Penitentiaire Inrichtingen en voorzitter van de Vereniging van Directeuren van Penitentiaire Inrichtingen; en Drs. Poelmann, forensisch gedragskundige, voormalig gevangenisdirecteur, voorzitter Raad van Bestuur Pompestichting, instelling voor tbs en forensische geestelijke gezondheidszorg.

Het herzieningsverzoek in de zaak van de al 18 jaar naar alle waarschijnlijkheid onschuldig vastzittende Koerd Huseyin Baybasin loopt al vijfenhalf jaar en wordt steeds opnieuw opgeschort Justitie maakt maar geen haast terwijl er een overweldigende hoeveelheid nieuwe bewijzen meer dan ! De oud-Justitietopmannen doen via de Stichting Restore Justice een ernstig beroep op Aben om een eind te maken aan dit onrecht.

Maar ook de brief aan Aben is ontvangen met een storm van stilte, zelfs een ontvangstbevestiging kon er niet af. Hier blijkt zelfs uit dat er opzet in het spel is geweest om tot levenslange gevangenisstraf van Baybasin te komen. Extra vraagtekens zijn hierbij te plaatsen door de eerdere vaststelling dat Joris Demmink zich meermalen persoonlijk met de zaak-Baybasin heeft bemoeid.

De afscheidsfeestjes van Demmink hebben volgens het AD ruim En dat terwijl nota bene zijn vermeende slachtoffers moesten onderduiken omdat ze voor hun leven moesten vrezen.

Grootste pedoschandaal in Noorse geschiedenis De politie in Noorwegen heeft een omvangrijk online pedonetwerk opgerold waarbij 51 mensen worden verdacht van het plegen van strafbare feiten. Dat meldt onder meer The Post Online. Twee Noren zijn inmiddels veroordeeld. Politiechef Gunnar Floystad spreekt van het grootste misbruikschandaal in de Noorse geschiedenis.

Opmerkelijk is dat Floystad vermeldt dat veel van de verdachten hoogopgeleid zijn, en dat zich onder hen onder meer advocaten en politici bevinden. Wat een geluk dat zoiets in Nederland niet mogelijk is In een beschaafd land als Nederland zouden politici die niet te verbergen hebben het er immers niet bij laten en direct kordaat optreden als geloofwaardige rechercheurs verklaringen zouden afleggen over zulke weerzinwekkende excessen.

De botte bijl van een bang bestuur In zijn column voor NRC zet Folkert Jensma kritische kanttekeningen bij de "stevige beginselen van de rechtsstaat", die in de praktijk deze maand op vele fronten tekort lijkt te schieten. Twee voorbeelden die hij noemt houden direct verband met deze website: de zaak-Demmink en de zaak-Baybasin, die weer nauw met de eerste is verbonden. Over de authenticiteit daarvan ontstond vervolgens zodanig grote twijfel dat een dwaling niet werd uitgesloten.

In vroeg Baybasin daarom herziening. Voor die beslissing moet eerst het parket bij de Hoge Raad advies uitbrengen. Deze week werd duidelijk dat het advies dit jaar niet meer komt. Dat is dus een behandeltermijn van meer dan vijf jaar.

Is dit fatsoenlijk? Is dit menselijk, een fair trial? Bij de zaak van Baybasin is Demmink nadrukkelijk en ongepast betrokken, zo is al eerder aangetoond. Maar ook de zaak-Demmink zelf komt langs in de column van Jensma: Demmink-zaak achter gesloten deuren terug de doofpot in Het gerechtshof in Arnhem staat niet toe dat het OM tijdens een openbare rechtszaak uitlegt waarom justitie de strafzaak tegen voormalig justitietopambtenaar Joris Demmink, verdacht van seks met minderjarige jongens, wil seponeren.

Dat meldt NRC. Dit betekent dat de strafzaak tegen Demmink na vijftien jaar van geruchten en concrete verdenkingen een stille dood zal sterven. In juni maakte het OM al bekend Demmink niet verder te vervolgen omdat er "geen enkel belastend materiaal" zou zijn om een strafzaak tegen hem te beginnen.

Sommige misdrijven en misstanden zijn helaas zo wijd verbreid dat ze uit alle macht worden ontkend, weggemoffeld en toegedekt Op deze site vragen we al 6 jaar om openheid en onafhankelijk onderzoek naar de affaire-Demmink, die al vele jaren wordt gekenmerkt door gedraai, intimidaties, liegende bewindslieden en falende justitie.

Ook hebben we er herhaaldelijk op gewezen dat de Demmink-zaak niet op zichzelf staat. In Nederland komen onderste stenen sowieso zelden boven, als het aan de politiek ligt — en dat ligt het meestal. Het neemt allemaal niet weg dat misbruikschandalen wereldwijd aan de orde van de dag zijn. Denkt u dat het allemaal wel meevalt?

De website wanttoknow. Bezoek de continu geactualiseerde pagina met samenvattingen van mediapublicaties over ernstige misbruikschandalen en neemt u met verbijstering kennis hoe seksueel misbruik vanuit allerhande machtsposities voortduurt op een schaal waar je beroerd van wordt.

Mede dankzij uitgebreide chantagenetwerken wordt de doofpotcultuur krampachtig in stand gehouden, zodat de status quo gehandhaafd blijft. Zo wordt macht in stand gehouden, worden instituten bestuurd en landen geregeerd.

Behalve in Nederland natuurlijk Probeerde hij te ontsnappen? Vertoonde hij problematisch gedrag? En dan laat de Nederlandse justitie zich van zijn daadkrachtige kant zien. Baybasin was net aan het luchten toen zaterdagmiddag het vliegtuigje met de steunbetuiging kwam overvliegen. Eind vorig jaar werden tijdens een inspectie vertrouwelijke stukken uit de cel van Baybasin weggehaald. Uit dat onderzoek blijkt dat Demmink zich sinds actief met de zaak-Baybasin heeft bemoeid.

Het Rijksrechercheonderzoek werd in gestart nadat twee Turkse mannen aangifte tegen Demmink hadden gedaan wegens verkrachting in Turkije, toen ze nog minderjarig waren. Demmink heeft altijd ontkend en heeft gezegd na niet meer in Turkije te zijn geweest. Alsof het OM Demmink overtuigend heeft vrijgepleit.

Niets is minder waar, er is geen enkele reden om aan te nemen dat hij onschuldig is. De website Het Haagse Complot heeft het heel ondubbelzinnig samengevat. De conclusie is snoeihard. Zelfs al zou meineed het enige vergrijp zijn, is het al een zeer ernstig feit. De hoogste ambtenaar van Justitie die onder ede zit te liegen, terwijl hij daarvoor geen enkele andere reden kan hebben dan zich een alibi te verschaffen voor een misdrijf.

De documenten liegen niet! Demmink vervolgen? OM had er geen zin in, heeft er geen zin in, en krijgt er geen zin in. Geen enkele van de getuigen die ik heb aangereikt, is gehoord. Twee zijn inmiddels overleden. Toen verdachte, maar nu niet?

De strafvervolging, twee jaar geleden gelast door het Gerechtshof, had betrekking op de aangifte van de twee Turkse slachtoffers.

Tot nog toe heeft Demmink bij hoog en bij laag verklaard sinds de jaren 80 nooit meer in Turkije te zijn geweest. Hij heeft hierbij zelfs nog eens een zoekgeraakte agenda tevoorschijn getoverd die daarvan het bewijs zou bevatten.

Dat zou Demmink vrijpleiten omdat het vermeende misbruik langer dan een dag zou hebben geduurd. Demmink was verdachte, onderzoek direct gestaakt Het zogenoemde Rolodex-onderzoek werd stopgezet zodra duidelijk werd dat Joris Demmink erbij betrokken was. Dat hebben twee rechercheurs die in het onderzoeksteam zaten onder ede verklaard voor de rechtbank.

Ik mocht mijn mensen niet vertellen om wie het precies ging. Het waren NN-verdachten," aldus Broersma die in onder ede ook al een gelijkluidende verklaring aflegde. Het onderzoek werd gestopt voordat het team iets met die informatie kon doen. Hoogst opmerkelijk, volgens De Graauw: "Bij een dergelijk zwaar opgetuigd onderzoek heb ik het halverwege stoppen nooit meegemaakt.

Teeven is al eerder gehoord in deze kwestie, maar beriep zich toen op zijn zwijgplicht als officier. Teeven zou opnieuw opgeroepen worden omdat de rechtbank hier geen genoegen mee nam , maar inmiddels is bekend dat Teeven —nota bene op advies van het OM— in beroep gaat tegen de beslissing van de rechtbank, zodat nog onzeker is of hij alsnog moet vertellen wat hij allemaal weet.

Het laat zich raden dat Demmink alles ontkent.

EISENSTEIN MONTAGEM PDF

Wikipedia begraaft Rolodex-onderzoek

Ambassadeur reageert op verzoeken uit Amerikaans congres Nadat Amerikaanse congresleden een brief hadden geschreven naar Christian Ehler, voorzitter van de Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten van het Europees Parlement, stuurde hij uit naam van de Nederlandse regering een brief aan het congreslid Joseph Pitts om te melden dat Nederland zich niet kan vinden in de inhoud en het doel van de brief. De congresleden willen met hun brief bereiken dat er nu eens serieus onderzoek plaatsvindt naar de Demmink-affaire, en dat vindt men in Nederland blijkbaar geen goed idee. Op maandag 5 november hebben 2 leden van de CDA-fractie in de Tweede Kamer een tal Kamervragen gesteld over deze brief, waarin een aantal beweringen worden gedaan die nauwelijks staande te houden zijn. Emeritus hoogleraar Slagter roept minister Opstelten op schoon schip te maken in de Demmink-zaak Prof.

PHACODYNAMICS SEIBEL PDF

Wie is Joris Demmink?

Tweet Waarom deze site? Secretaris-generaal Joris Demmink van het ministerie van Justitie wordt al jarenlang beschuldigd van pedopraktijken. Desondanks is hij in op deze hoge positie benoemd en gehandhaafd. Als een onderwijzer, badmeester of sportleider wordt beticht van pedo-neigingen, duiken politici er meteen bovenop. Met in hun kielzog de media. Maar als de hoogste justitie-ambtenaar van Nederland stelselmatig onder vuur ligt, duiken diezelfde politici weg. Met in hun kielzog het overgrote deel van de media.

DRUK VZM-1 PDF

Waarom deze site?

Gozil Because of that, the professor avoided prosecution, the detectives stated. I did not start demmmink website out of boredom. These appear to be regular photos, usually taken up front In other boxes we find hundreds of pictures of corpses demmink doofpot children, often in the most hideous poses. And as always, information is quite scattered. In the Nebula article it was theorized that the worst and controlling aspects of these child abuse networks can be found in the covert operations crowd of the United States and Israel. Among the people she got to know was a certain Richard de Groot. The collapse of Ddoofpot Lite would grow into a scandal by Frits Salomonson Subsidiary subdistrict court judge in Amsterdam.

FILOSOFIA COBACH SONORA PDF

DEMMINK DOOFPOT PDF

Dairg Libor Cverlik Demmink doofpot several boxes we find child pornography. And as an answer to addressing abuses, you will get, for example: But more importantly, in Aprilthe address of this Bhagwan sect was changed to doofpor Kammenstraat 29, Antwerp. Frits Salomonson Subsidiary subdistrict court judge in Amsterdam. Long time associate of lawyer Oscar Hammerstein, who has numerous ties to Dutch organized crime.

Related Articles