DE GOUDEN DOLK PDF

De grootvader van Jiri wordt als een held beschouwd in de familie Rambor, omdat hij meedeed in de eerste kruistocht en hij vertelde ook zeer veel verhalen over de gouden dolk. Jiri krijgt de voorspelling van een oude wijze vrouw Cantal dat hij een gouden dolk zal bezitten. Dit moet volgens hem de Gouden Dolk van Nour-ed-Din zijn. Hij hoort tevens dat een Tweede Kruistocht wordt georganiseerd, omdat de moslims de stad Edessa hebben heroverd. Enthousiast neemt hij deel aan de Kruistocht, omdat hij vermoedt dat het veroveren van de Gouden Dolk zijn lotsbestemming is. Jiri neemt aan de kruistocht deel als wapensmid.

Author:Shajar Zulkiramar
Country:Sierra Leone
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):23 June 2011
Pages:144
PDF File Size:3.34 Mb
ePub File Size:14.50 Mb
ISBN:266-7-70758-679-5
Downloads:23424
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NegalDe gouden dolk, The Beckman Rotterdam, Lemniscaat, , blz. Thematiek: Tweede Kruistocht, geloof en verdraagzaamheid, tocht naar volwassenheid en geluk. Doelgroep: tweede graad Situering in de tijd: Middeleeuwen Inhoud Het kalme leven van de jonge smidszoon Jiri wordt verstoord wanneer de oude Vrouwe Cantal hem voorspelt dat hij een gouden dolk zal vinden en bezitten. Onderweg beleeft hij barre ontberingen en avonturen. Hij ontmoet Nour-ed-Din in penibele omstandigheden.

Maar de dolk van de emir vindt hij niet. Nochtans slaan we het heel wat hoger aan dan haar eerste verhaal, als roman en zeker als historische roman. Het is net of Beckman haar eerste proef heeft willen verbeteren, qua karakteruitdieping, thematiek en historische achtergrond. Bij hernieuwde lectuur valt het nogmaals op hoe haar romans weinig of niet gedateerd aandoen, een ervaring die wij delen met leerlingen wanneer ze het boek voor de eerste maal lezen.

Structuur Zoals in haar vroegere historische romans, koos Thea Beckman voor de tocht als centraal structuurelement. De gouden dolk heeft heel wat gemeen met haar andere kruistochtboek, het reeds genoemde Kruistocht in spijkerbroek. Terwijl daar de nadruk ligt op het probleem van de naar de Middeleeuwen geflitste twintigste-eeuwer via een vergelijking tussen beide tijdperken, wordt hier meer aandacht besteed aan het doorbreken van vaste normen binnen eenzelfde maatschappij, die van de twaalfde eeuw.

Dolf in Kruistocht in spijkerbroek is een buitenstaander. Jiri echter moet zich losmaken uit de structuur waarin hij is opgegroeid. De "Bildungsgeschichte" die Jiri doormaakt brengt hem dichter bij de lezer.

De omstandigheden dwingen hem af te stappen van een reeks vooroordelen en leiden tot een meer genuanceerd en realistischer mens- en wereldbeeld. Pedagogische waarde Zoals de beoogde lezersgroep zijn de voornaamste romanpersonages op dat punt in hun leven gekomen waarop ze zich geen kind meer voelen en hun lot in eigen handen willen nemen.

Jiri maakte zich vroeger weinig zorgen over de toekomst: "Het spreekt vanzelf dat hij, evenals zijn vader, dorpssmid zal worden. In de toekomst verdiept nooit iemand zich. Na de toespraak van Bernardus van Clairvaux moet hij een verstrekkende beslissing nemen, een grote stap naar volwassenheid.

Het avontuur heeft daardoor een belangrijke functie in elk van haar boeken. Avonturen, reizen en relaties met anderen zorgen ervoor dat de karakters van de hoofpersonages gevormd worden. De lezers zullen het gemakkelijk vinden zich te identificeren met Jiri: ook zij moeten het hoofd bieden aan een aantal moeilijke problemen, ook zij moeten normen doorbreken en eigen normen aanleggen, ook zij twijfelen over te maken keuzes.

De personages zijn dus niet alleen personen van vlees en bloed, maar ook "modellen" waarmee Thea Beckman bepaalde houdingen en waarden aan de lezer wil meegeven. Personages Niet alleen Jiri, maar ook zijn neef en tochtgenoot Arnold, maakt een evolutie door van onmondigheid en onwetendheid naar moed en vrijheid. Wanneer Nour-ed-Din de twee gevangen jongens wil dwingen moslim te worden, is Arnold de eerste om te weigeren, al betekent dat een zekere dood.

Zijn weigering en die van Jiri is geen koppigheid, maar standvastigheid, een bewuste keuze: "Ze willen geen slaaf worden Het is een afschuwelijk vooruitzicht zo jong te moeten sterven. Maar God zal zich over hen ontfermen, hun standvastigheid belonen. Niet alleen door de spanning om de gouden dolk, maar omdat de Franse boerenjongens hier het denken in wit-zwart-tegenstellingen moeten opgeven.

In het kamp van de vijand, die "barbaarse" moslim Nour-ed-Din ontmoeten zij meer rechtvaardigheid dan bij de christenen op hun heilige kruisvaart. Goedheid komt dikwijls uit een onverwachte hoek. Bijvoorbeeld van de kant van Aycan, een broer van Jiri, ook op kruistocht, maar die toegeeft dat het hem om het profijt te doen is, zoals bij de meeste kruisvaarders. Als het voordeel bij de andere partij ligt, bekeert hij zich dan ook zonder dralen tot de islam. Hij is een "slechte", Jiri noemt hem "verrader".

Maar ook daar doorbreekt de schrijfster het verwachtingspatroon: Aycan redt zijn broer en neef uit het kamp van de moslims uit broederliefde. Je hoeft me niet dankbaar te zijn. Jij zou voor mij hetzelfde gedaan hebben", zegt Aycan ontroerd. Kordate, sterke vrouwelijke hoofdpersonen zijn een "handelsmerk" van Thea Beckman. Zij leert hem mensen naar hun werkelijke waarde te schatten en niet naar de uiterlijke schijn.

Over de adel en de geestelijkheid bijvoorbeeld, heeft zij een eigen mening. Moraliteit De schrijfster wil vooral aantonen dat je zezelf moet leren kennen, leren aanvaarden en niet in de droom moet vluchten, dat de werkelijkheid voldoende zin kan geven aan het leven.

De tocht echter leert hem de werkelijkheid te doorzien en andere waarden aan te nemen dan die hij tot nu toe aankleefde. Die waarden hebben betrekking op de relatie tussen de standen, rassen, volkeren, generaties, op de gevoelens tegenover vijanden en verraders enz.

Pas wanneer hij tot die inzichten is gekomen, vindt hij bij wijze van beloning toch nog een gouden dolk, al is het een andere dan hij droomde. Voor vele lezers komt het slot toch te gezocht over, al is het functioneel: Jiri heeft de vondst nodig om naar Parijs en Oda te kunnen gaan.

Maar de voorspelling van Vrouwe Cantal had ook uitgelegd kunnen worden als een beeld van Aycans toekomst in plaats van die van Jiri. Aycan wordt immers de vertrouweling van Nour-ed-Din.

Didactische verwerking Cursorische lectuur of complementair groepswerk in een derde jaar. Ideaal voor samenwerking Nederlands-geschiedenis, bij de behandeling van de Kruistochten. Kan voor binnenklasdifferentiatie in niveaugroepen gebruikt worden.

Betere lezers lezen De gouden dolk of De langste weg van Paul Kustermans, minder ervaren lezers nemen Kruistocht in spijkerbroek of Oorlog om het graf van Roger Schoemans. Wie minder ervaring heeft met deze manier van werken verwijzen wij op deze site naar Concreet werken met historische romans in de klas.

Steenssens, Fundamenten 3B. Byzantium het verloren keizerrijk Richtlijnen om een deel van de leerstof geschiedenis vanuit een jeugdboek te behandelen, biedt: Snoeckx, D. XIV, , nr. Zeer interessant aanvullend materiaal zit in de eerste delen van de BBC - televisieserie De Kruistochten , gepresenteerd door Terry Jones o. Je kan, zoals wij deden, groepjes een aangepaste zoekopdracht op het Web laten uitvoeren via referentielijst.

Zo kom je tot volgende collectie aan sites die over de kruistochten handelen. Een goede, beknopte synthesetekst biedt: Martens, J. Zie bijlage. Een film over hetzelfde onderwerp, met bruikbare fragmenten: Kingdom of Heaven Links.

LA NOCHE DE TLATELOLCO TESTIMONIOS DE HISTORIA ORAL PDF

De gouden dolk

.

ITC ECHOUPAL CASE STUDY PDF

.

CURSO MESA RADIONICA PDF

.

DAS EVANGELIUM DES FLIEGENDEN SPAGHETTI MONSTERS PDF

.

Related Articles