BEDRIJFSETHIEK VOOR HBO PDF

Mur IrizM Member since 2 year ago 69 documents sold. Avoid resits and achieve higher grades bedrikfsethiek the best study guides, textbook notes, and class notes written by your fellow students. Besides he conducted numerous studies, mainly concerning regional destination marketing and tourism monitoring. Everything you need to know about selling on Stuvia.

Author:Taubar Faunos
Country:Uganda
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):15 June 2008
Pages:99
PDF File Size:11.16 Mb
ePub File Size:1.5 Mb
ISBN:314-7-21896-595-5
Downloads:26778
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DularDit is een studieboek over bedrijfsethiek en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO voor opleidingen in het hoger beroeps onderwijs. In deze volledig geactualiseerde zesde editie is er ruim aandacht voor onderwerpen als duurzaamheid, privacy, discriminatie en social media.

Dit boek omvat twee delen. Het eerste deel betreft ethiek, bedrijfsethiek en beroepsethiek. Het gaat om vijf hoofdstukken: ethiek, bedrijfsethiek en MVO, bedrijfscultuur en bedrijfscodes, beroepsethiek, een stappenplan ethiek en een instructie met het oog op debatteren over ethiek.

Deel twee van het boek gaat over de praktijk van ethisch handelen van bedrijven: maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het betreft hoofdstukken over marketing, marketingcommunicatie, Human Resource Management, social media en digitalisering. In het laatste hoofdstuk wordt dieper ingegaan op bedrijfsleven en mensenrechten. Elk hoofdstuk bevat een verwerkingsparagraaf met cases en debatstellingen. In het boek zijn meer dan zeventig cases uit het bedrijfsleven opgenomen.

Er is ook een uitgebreide index toegevoegd. Het boek wordt ondersteund door een website, waarop nieuws, opdrachten en oefentoetsen te vinden zijn. De methode wordt ondersteund door een website, waarop een docentenhandleiding, nieuws, aanvullende stoffen en oefentoetsen te vinden zijn.

Bent u docent op een opleiding?

BIOPESTICIDES DE ORIGEN VEGETAL PDF

BEDRIJFSETHIEK VOOR HBO PDF

Vudojas What do you want to do? Alleen hoofdstuk 4, 11 en 12 ontbreken aangezien deze niet geleerd dienden te worden. Both have worked together to produce Bedrijfsethuek Kasbah Du Toubkal — a haven of peace — 60 kilometers south of Marrakech. Your fellow students know exactly where the pitfalls lie and what the key elements will be to your success in that module. With their assistance, you can become well prepared and can avoid having to retake exams. Earn while you study. The best study guides.

EUROBUSINESS INSTRUKCJA PDF

Bedrijfsethiek voor HBO

Jan de Leeuw en Jancinta Kannekens. Hoofdstuk 1,2,3,5,6,7,8,9,10 en Jan de Leeuw, Jacinta Kannekens. Which types of tourism are viewed as preferable by almost everyone, which types are disputed and which type hbp tourism might be a wolf in sheepskin? Earn while you study. Preview 1 out of 26 pages. Everything you need to know about selling on Stuvia. Samenvatting bedrijfsethiek inclusief hand-out ethiek module 3 Samenvatting van hoofdstuk 2, 3, bedrijfsthiek, 8, 10, 11 en 13 inclusief voorbeelden en afbeeldingen.

EL CARTERO DE NERUDA ANTONIO SKRMETA PDF

Bedrijfsethiek en MVO voor HBO

Bepakt en bezakt op reis naar de toekomst de Goede, Marije; Meerman, Martha In de ideale wereld maakt iedere werknemer gebruik van zijn of haar talenten en werkt in een functie en organisatie waar deze talenten optimaal benut worden. Om dat te bereiken moeten werkenden en werkzoekenden weten wat hun mogelijkheden zijn. Volgens haar bestaat er verwarring over de definitie van talent en dat komt de invoering van talentmanagement niet ten goede. Het ontwikkelen van een effectief personeelsbestand is geen eenvoudige taak. Personeelsmanagers worden … AlgemeenBoekdeelAlle rechten voorbehouden Actieonderzoek als strategie voor personeelsbeleid in de basisschool: casestudy naar het hoe en wat van actieonderzoek in de praktijk M. Heeffer; C.

Related Articles